Κάνοντας Μία Αγορά

Joomla 2.5 and 3.0

Helix - II is available for Joomla 2.5 as well as Joomla 3.0 that means no matter which version of you joomla you like to use for developing your next website.

 

HTML5

We brought HTML5 in Helix blank template to make elegant, modern and SEO friendly website that would be fully functional & represents awesome typography.

 

Bootstrap

Bootstrap is made upon responsive CSS Designs with less code which enhances the overall look and feel of your website.

Wordpress

This is really great thing that Helix Framework is available for most popular blogging platform Wordpress besides Joomla with tons of exciting features.  

 

CSS3

The latest CSS3 technology has been used in Helix Framework - II to make the whole web development process easier and faster with lot of scopes.  

 

Presets

Presets manager give the flexibilty to change the design of your website without coding by selecting the desire color of your website background, header and footer etc.

Μαθε για μας

Εμείς στην Οικοτεχνία Μπλάνη, παράγουμε το αγνό παραδοσιακό σαπούνι, όπως το μάθαμε από τους παππούδες μας.

Σταθερό: 22 510 933 24

Κινητό: 6971 5566 03

Email: info@sapon.gr

Τα Σταντ Μας